גולף
מאוריציוס מאוריציוס

AfrAsia Bank Mauritius Open

Bel-Ombre, Mauritius
| | |
14 דצמ
17 דצמ
Bel-Ombre, Mauritius
Golf event info
14 - 17 דצמ
Prize money: €1,000,000
Par: 71
Info - AfrAsia Bank Mauritius Open
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
AfrAsia Bank Mauritius Open - סיקור טלוויזיה חי
# Player Par Thru 1 2 3 4 Total
. 0 0 0 0 0
1 Hojgaard R. -19 F 66 69 66 68 269
1 Hojgaard R. -4 1 4 4 3 0 11
2 Paratore R. -19 F 69 67 66 67 269
2 Rozner A. -19 F 67 67 66 69 269
2 Rozner A. -3 1 4 4 4 0 12
3 Paratore R. 0 1 5 0 0 0 5
4 Detry T. -18 F 67 66 67 70 270
4 Forrest G. -18 F 66 71 67 66 270
4 de Jager L. -18 F 72 65 69 64 270
4 Hebert B. -18 F 66 68 70 66 270
8 Sciot-Siegrist R. -17 F 73 68 65 65 271
9 Bekker O. -16 F 69 70 66 67 272
9 Syme C. -16 F 68 66 69 69 272
9 Guerrier J. -16 F 71 67 68 66 272
9 Kim S. -16 F 67 67 67 71 272
13 Stone B. -15 F 66 67 69 71 273
13 Wu A. -15 F 71 65 68 69 273
13 Pieters T. -15 F 74 66 67 66 273
13 Kjeldsen S. -15 F 68 67 69 69 273
17 Hill C. -14 F 68 64 68 74 274
17 Lawrence T. -14 F 69 70 66 69 274
17 Pavon M. -14 F 67 66 75 66 274
17 Randhawa J. -14 F 70 69 70 65 274
21 Coetzee G. -13 F 71 70 66 68 275
21 Bezuidenhout C. -13 F 67 68 68 72 275
21 Higgo G. -13 F 70 67 71 67 275
21 Veerman J. -13 F 70 71 67 67 275
25 Siem M. -12 F 69 71 69 67 276
26 Langasque R. -11 F 66 74 71 66 277
26 Porteous H. -11 F 69 69 70 69 277
26 Chesters A. -11 F 71 67 71 68 277
26 Sjoholm J. -11 F 71 66 75 65 277
26 Lombard Z. -11 F 67 71 73 66 277
26 Liu Y. -11 F 70 70 68 69 277
26 Gagli L. -11 F 71 67 70 69 277
33 Smyth T. -10 F 70 66 71 71 278
33 Walters J. -10 F 74 67 69 68 278
33 van Tonder D. -10 F 70 71 67 70 278
33 Linard T. -10 F 72 68 67 71 278
33 Ahlers J. -10 F 67 72 69 70 278
38 Strydom J.-P. -9 F 69 69 70 71 279
38 Enoch R. -9 F 70 70 71 68 279
38 Schietekat N. -9 F 70 68 71 70 279
38 Strydom O. -9 F 68 72 72 67 279
38 Brar J. S. -9 F 69 71 68 71 279
43 Fisher T. Jr. -8 F 72 68 70 70 280
43 Slattery L. -8 F 70 70 66 74 280
43 Fernandez-Castano G. -8 F 70 71 71 68 280
43 Catlin J. -8 F 70 69 72 69 280
43 Law D. -8 F 68 71 71 70 280
43 Easton B. -8 F 72 64 75 69 280
49 Lawrie Pa. -7 F 71 69 68 73 281
49 Pigem C. -7 F 72 65 73 71 281
49 Rodriguez G. S. -7 F 70 67 72 72 281
52 Ritchie J. -6 F 70 68 71 73 282
52 Maeng S. -6 F 72 69 72 69 282
54 Horne K. -5 F 67 71 74 71 283
54 Otto H. -5 F 70 68 73 72 283
54 Mane U. -5 F 73 68 74 68 283
54 Havret G. -5 F 70 71 70 72 283
54 Chadha A. S. -5 F 69 70 71 73 283
54 Higginbottom J. -5 F 70 70 72 71 283
60 Fichardt D. -4 F 68 69 73 74 284
60 Senior J. -4 F 69 71 72 72 284
60 Bland R. -4 F 70 71 69 74 284
63 Davidse K. -3 F 70 71 74 70 285
63 Farr O. -3 F 72 68 73 72 285
65 Basson Ch. -2 F 71 70 73 72 286
65 Santos R. -2 F 67 74 74 71 286
67 Kooratanapisan S. 1 F 71 70 75 73 289
67 Prakongvech S. 1 F 74 67 74 74 289
69 McGuigan D. 2 F 73 68 74 75 290
69 Michael A. 2 F 74 64 75 77 290
71 Madappa V. 3 F 71 70 75 75 291
72 Conradie E. 4 F 69 69 79 75 292
73 Geyer B. -2 72 70 0 0 142
73 Mulroy G. -2 74 68 0 0 142
73 Burmester D. -2 73 69 0 0 142
73 Lee R. T. -2 71 71 0 0 142
73 Aiken T. -2 72 70 0 0 142
73 Saddier A. -2 70 72 0 0 142
73 McEvoy R. -2 73 69 0 0 142
73 Raj A. -2 72 70 0 0 142
73 Canizares A. -2 73 69 0 0 142
73 Rahman S. -2 73 69 0 0 142
73 Naidoo D. -2 71 71 0 0 142
73 Jacquelin R. -2 70 72 0 0 142
85 Mizuno S. -1 70 73 0 0 143
85 Bremner M. -1 71 72 0 0 143
85 Harding J. -1 68 75 0 0 143
85 Drysdale D. -1 71 72 0 0 143
85 Latimer N. -1 72 71 0 0 143
85 Kim H. -1 72 71 0 0 143
85 Howell D. -1 72 71 0 0 143
85 Putkonen T. T. -1 72 71 0 0 143
85 Thimba T. -1 74 69 0 0 143
85 Pattaropong P. -1 75 68 0 0 143
85 O'Toole C. -1 71 72 0 0 143
97 Haindl A. 0 70 74 0 0 144