גולף
שוויץ

Omega European Masters

Crans-sur-Sierre | Crans-Montana
| |
25 אוג
28 אוג
Crans-sur-Sierre | Crans-Montana
Golf event info
25 - 28 אוג
Prize money: €2,000,000
Par: 70
Info - Omega European Masters
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Omega European Masters - סיקור טלוויזיה חי
# Player Par Thru 1 2 3 4 Total
1 Soderberg S. -14 F 64 70 66 66 266
1 Soderberg S. -1 1 3 0 0 0 3
2 Samooja K. -14 F 66 71 62 67 266
2 Romero A. 0 1 4 0 0 0 4
2 McIlroy R. 0 1 4 0 0 0 4
2 Samooja K. 0 1 4 0 0 0 4
2 McIlroy R. -14 F 67 63 69 67 266
2 Romero A. -14 F 69 61 66 70 266
5 Gagli L. 1 1 5 0 0 0 5
5 Gagli L. -14 F 64 68 67 67 266
6 Lorenzo-Vera M. -13 F 63 72 67 65 267
6 Arnaus A. -13 F 66 67 70 64 267
8 Fleetwood T. -12 F 65 65 68 70 268
8 Ormsby W. -12 F 66 64 67 71 268
8 Schwab M. -12 F 63 67 70 68 268
8 Herbert L. -12 F 70 67 67 64 268
12 Pieters T. -11 F 67 67 70 65 269
12 Pavan A. -11 F 70 68 66 65 269
12 Bezuidenhout C. -11 F 67 67 65 70 269
12 Kinhult M. -11 F 67 72 65 65 269
12 van Rooyen E. -11 F 65 69 68 67 269
12 Green Gav. -11 F 65 64 69 71 269
12 Jamieson S. -11 F 70 65 67 67 269
12 Paratore R. -11 F 67 66 67 69 269
20 Detry T. -10 F 68 71 65 66 270
20 Tanihara H. -10 F 66 66 71 67 270
20 Bertasio N. -10 F 66 70 65 69 270
23 Garcia S. -9 F 66 68 66 71 271
23 Johnston A. -9 F 69 69 66 67 271
23 Drysdale D. -9 F 65 70 70 66 271
23 Jimenez M. A. -9 F 67 66 69 69 271
23 Luiten J. -9 F 69 68 68 66 271
28 Westwood L. -8 F 67 72 64 69 272
28 Bjork A. -8 F 67 68 67 70 272
28 Morrison J. -8 F 67 67 70 68 272
28 Bjerregaard L. -8 F 66 68 70 68 272
28 Crocker S. -8 F 68 67 68 69 272
33 Migliozzi G. -7 F 65 72 70 66 273
33 Brar J. S. -7 F 69 68 67 69 273
35 Figueiredo P. -6 F 68 71 67 68 274
35 Slattery L. -6 F 66 70 68 70 274
35 Fisher R. -6 F 68 70 65 71 274
35 Donaldson J. -6 F 65 74 69 66 274
35 Pepperell E. -6 F 70 66 67 71 274
35 Korhonen M. -6 F 64 70 75 65 274
35 Merritt T. -6 F 67 71 70 66 274
35 Porteous H. -6 F 70 65 72 67 274
43 Hansen J. -5 F 73 66 69 67 275
43 Fichardt D. -5 F 66 69 69 71 275
43 Horsey D. -5 F 69 67 66 73 275
43 Dubuisson V. -5 F 69 69 64 73 275
43 Horsfield S. -5 F 68 69 70 68 275
48 Wilson O. -4 F 68 69 68 71 276
48 De La Riva E. -4 F 68 71 68 69 276
48 Gavins D. -4 F 72 67 69 68 276
48 Paisley Ch. -4 F 70 69 68 69 276
48 Miyazato Y. -4 F 67 70 72 67 276
48 Sterne R. -4 F 69 70 67 70 276
48 Langasque R. -4 F 72 67 65 72 276
48 Quiros A. -4 F 67 70 70 69 276
48 Dantorp J. -4 F 69 70 67 70 276
48 Schmitt M. -4 F 68 68 75 65 276
58 Forrest G. -3 F 69 68 74 66 277
58 Ramsay R. -3 F 70 69 67 71 277
58 Brazel S. -3 F 67 69 73 68 277
61 Dredge B. -2 F 66 69 69 74 278
61 Johnston L. -2 F 69 69 68 72 278
63 van Zyl J. -1 F 70 67 70 72 279
63 Sabbatini R. -1 F 71 65 68 75 279
63 Manzoni G. -1 F 70 69 71 69 279
63 Karlsson R. -1 F 68 71 71 69 279
63 Howell D. -1 F 69 70 71 69 279
63 Cullen N. -1 F 70 69 70 70 279
69 Lawson D. 0 F 69 70 72 69 280
69 Fitzpatrick M. 0 F 69 69 73 69 280
69 Wood C. 0 F 67 71 72 70 280
72 Chesters A. 1 F 70 67 69 75 281
72 Lombard Z. 1 F 71 67 70 73 281
72 Nienaber W. 1 F 72 63 73 73 281
75 Sordet C. 5 F 68 70 77 70 285
76 Manley S. 13 F 70 69 75 79 293
77 Warren M. 9 79 0 0 0 79
78 Wiesberger B. 0 71 69 0 0 140
78 Willett D. 0 69 71 0 0 140
78 Sullivan A. 0 74 66 0 0 140
78 Hebert B. 0 73 67 0 0 140
78 Rai A. 0 69 71 0 0 140
78 de Jager L. 0 69 71 0 0 140
78 Noren A. 0 69 71 0 0 140
78 Wu A. 0 71 69 0 0 140
78 Bjorn T. 0 75 65 0 0 140
78 Donald L. 0 67 73 0 0 140
78 McEvoy R. 0 71 69 0 0 140
78 Pavon M. 0 68 72 0 0 140
78 Langfors P. 0 68 72 0 0 140
78 Leon H. 0 72 68 0 0 140
78 MacIntyre R. 0 72 68 0 0 140
93 Levy A. 1 71 70 0 0 141
93 Wattel R. 1 70 71 0 0 141
93 McLeod J. 1 70 71 0 0 141