גולף
ארה"ב

The Ally Challenge

Warwick Hills Golf
| |
25 אוג
29 אוג
Warwick Hills Golf
Golf event info
25 - 29 אוג
Prize money: $2,000,000
Par: 72
Info - The Ally Challenge
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
The Ally Challenge - סיקור טלוויזיה חי
# Player Par Thru 1 2 3 4 Total
1 Kelly J. -16 F 67 65 68 0 200
2 Austin W. -14 F 68 65 69 0 202
3 Petrovic T. -12 F 69 68 67 0 204
3 Toms D. -12 F 70 66 68 0 204
3 Flesch S. -12 F 68 70 66 0 204
6 Goosen R. -11 F 66 73 66 0 205
7 0 0 0 0 0
7 Lehman T. -10 F 69 67 70 0 206
7 Short W. Jr. -10 F 69 67 70 0 206
7 Langer B. -10 F 68 67 71 0 206
7 Byrum T. -10 F 70 67 69 0 206
12 Couples F. -9 F 70 70 67 0 207
12 Perry K. -9 F 70 66 71 0 207
12 Smith J. -9 F 67 68 72 0 207
15 Montgomerie C. -8 F 69 70 69 0 208
15 McCarron S. -8 F 66 67 75 0 208
17 Jobe B. -7 F 71 68 70 0 209
17 Dawson M. -7 F 72 70 67 0 209
17 Ames S. -7 F 70 71 68 0 209
17 DiMarco C. -7 F 70 68 71 0 209
21 Cabrera A. -6 F 72 72 66 0 210
21 O'Meara M. -6 F 70 69 71 0 210
21 Barron D. -6 F 70 69 71 0 210
21 Janzen L. -6 F 71 72 67 0 210
21 Day G. -6 F 70 71 69 0 210
26 Tanigawa K. -5 F 69 72 70 0 211
26 Sauers G. -5 F 69 68 74 0 211
26 Parel S. -5 F 76 69 66 0 211
26 Leaney S. -5 F 68 70 73 0 211
30 Bryant Ba. -4 F 72 68 72 0 212
30 Triplett K. -4 F 70 70 72 0 212
30 Frost D. -4 F 70 71 71 0 212
33 Parnevik J. -3 F 72 70 71 0 213
33 Mediate R. -3 F 72 73 68 0 213
33 Jones K. -3 F 72 68 73 0 213
33 Haas J. -3 F 67 74 72 0 213
33 0 0 0 0 0
33 Sluman J. -3 F 71 70 72 0 213
33 Kraft G. -3 F 73 68 72 0 213
33 Clarke D. -3 F 67 75 71 0 213
41 Broadhurst P. -2 F 71 73 70 0 214
41 Kresge C. -2 F 69 72 73 0 214
41 Jones S. -2 F 73 67 74 0 214
41 McKenzie D. -2 F 72 70 72 0 214
41 Estes B. -2 F 72 70 72 0 214
46 Andrade B. -1 F 75 71 69 0 215
46 Chamblee B. -1 F 76 70 69 0 215
48 Kendall S. 0 F 72 74 70 0 216
48 Toledo E. 0 F 73 70 73 0 216
50 Singh V. 1 F 76 70 71 0 217
50 Armour T. 1 F 72 74 71 0 217
52 Hallberg G. 2 F 73 77 68 0 218
52 Fischer T. 2 F 74 71 73 0 218
52 Waldorf D. 2 F 68 75 75 0 218
55 Durant J. 3 F 73 75 71 0 219
55 Huston J. 3 F 74 70 75 0 219
57 Forsman D. 4 F 76 70 74 0 220
57 Pernice T. Jr 4 F 75 74 71 0 220
57 Roberts L. 4 F 74 73 73 0 220
60 Walker M. 5 F 74 74 73 0 221
60 Jimenez M. A. 5 F 74 73 74 0 221
60 Mize L. 5 F 72 73 76 0 221
60 Hendershott D. 5 F 75 71 75 0 221
64 Hart D. 6 F 72 76 74 0 222
64 Sindelar J. 6 F 72 75 75 0 222
64 Mayfair B. 6 F 74 73 75 0 222
64 Goydos P. 6 F 72 77 73 0 222
68 Cochran R. 7 F 75 73 75 0 223
68 Pavin C. 7 F 76 74 73 0 223
70 Kite T. 8 F 71 74 79 0 224
70 Lyle S. 8 F 75 73 76 0 224
72 Calcavecchia M. 9 F 70 78 77 0 225
73 Eger D. 11 F 76 72 79 0 227
74 Allen M. 12 F 77 74 77 0 228
75 Nicklaus G. 15 F 78 77 76 0 231
76 Brooks M. 19 F 77 75 83 0 235
77 Maggert J. 1 73 72 0 0 145
78 Browne O. 5 76 73 0 0 149