קריקט המדינות שלי
8 אוג
יוֹם שֵׁנִי
London Spirit
London Spirit
The Hundred
160(6 100OV) : 108(10 98OV)
Manchester Originals
Manchester Originals
7 אוג
יוֹם רִאשׁוֹן
Welsh Fire
Welsh Fire
The Hundred
119(6 100OV) : 158(5 100OV)
Oval Invincibles
Oval Invincibles
6 אוג
יום שבת
Trent Rockets
Trent Rockets
The Hundred
147(4 97OV) : 143(7 100OV)
Birmingham Phoenix
Birmingham Phoenix
5 אוג
יוֹם שִׁישִׁי
Manchester Originals
Manchester Originals
The Hundred
161(4 100OV) : 162(4 94OV)
Northern Superchargers
Northern Superchargers
4 אוג
יוֹם חֲמִישִׁי
Oval Invincibles
Oval Invincibles
The Hundred
168(7 100OV) : 171(6 100OV)
London Spirit
London Spirit