אגרוף המדינות שלי
1 אוק | אגרוף
Cieslak vs. Twardowski
MOSIR Hall | Lublin
1 אוק | אגרוף
Polski vs. Ngange
Regionalne Centrum Turystyki | Karlino
2 אוק | אגרוף
Nery vs. Garcia
Auditorio Municipal Fausto Gutierrez Mor.
2 אוק | אגרוף
Moneo vs. Reynoso
Club Social Brandsen | Brandsen
8 אוק | אגרוף
Bulmeistars vs. Hannig
Arena Riga | Riga
8 אוק | אגרוף
Jr vs. Benn
O2 Arena | Greenwich, London